Grains Heatmap

ZLU9
Soybean Oil
+1.09%
ZSU9
Soybeans
+0.35%
ZMU9
Soybean Meal
+0.03%
ZCU9
Corn
-0.35%
ZWU9
Wheat
-0.43%
ZRU9
Rough Rice
-0.64%
ZOU9
Oats
-0.73%

-0.73% 
                             
 +1.09%